Richard Buckminster Fuller (1985 – 1983)
Bauwerk in Kugel- oder Kugelabschnittform
1958

Buckminster Fuller, Patent 1-097-653 p3, DM 2246 – Drawing Matter

Richard Buckminster Fuller (1985–1983), Bauwerk in Kugel- oder Kugelabschnittform, 1958. Patent.