Alternative Histories: De Vylder Vinck Taillieu on Michael Graves

De Vylder Vinck Taillieu, Michael Graves’ elevation of French & Company, 2018. Painted timber, 370 × 320 × 220 mm.
Michael Graves (1934–2015), French & Company, New York, 1978. Pencil and colour pencil on yellow trace, 280 × 352 mm. DMC 2725.

Jan de Vylder records that as a child Michael Graves was given a set of painted building blocks by his uncle.
The set was made of wooden offcuts found around the yard where the young architect grew up; they remained with him throughout his career.

From: Jan De Vylder
Sent: 22 March 2019 19:31
To: Marius Grootveld; Niall Hobhouse
Subject: de blokkendoos

Marius

een kort tekstje
zoiets als:
de blokkendoos

Er is de grot en het schip en de tent. Als alle begin. Maar er is ook de blokkendoos.
Zijn de eerste misschien wel het begin van architectuur dan is de blokkendoos misschien wel het begin voor de architect. Als kind.
Af en toe moet er eens één en ander opnieuw begonnen worden.
Was het ook zo hier?

(alsof het ook dat maar is: die blokkendoos)
(zo is het ook dan maar gevonden: stukken overschot in hout en wat onhandig schilderwerk)
(maar alles te samen misschien wel dat begin)
(van wat die tekening een begin mag geweest zijn)

—–

Marius

a short text
something like:
the block box

There is the cave and the ship and the tent. If all start. But there is also the block box.
If the first might be the beginning of architecture, then the block box might be the beginning for the architect. As a child.
Occasionally things have to be started again.
Was it also like this here?

(as if it is just that: the block box)
(this is how it was found: pieces of wood surplus and some awkward paintwork)
(but all together maybe that start)
(from what that drawing may have been)

– Jan De Vylder